top of page

teams MET ELKAAR VERbindEN

Om de verbinding met mensen in je omgeving te versterken zijn twee zaken belangrijk: vertrouwen en goede connection skills.

Solide basis

Vertrouwen ligt aan de basis van relaties. Door te werken aan je eigen betrouwbaarheid en zelfvertrouwen, maar ook door trouw te blijven aan je waarden en je verantwoordelijkheid durven nemen bouw je aan een vruchtbare, solide basis voor je (werk)relaties. 

Verbinden door communicatie

Connection skills zijn die vaardigheden die ons mensen in staat stellen verbaal en non-verbaal te communiceren met en aan te sluiten bij andere mensen. Door deze skills te versterken vergroot je de kans op betere verbindingen met de mensen om je heen, op het werk, maar ook thuis.  

Ik help leidinggevenden en/of hun teams om bewust stil te staan bij wat vertrouwen betekent en train uitgebreid de connection skills met als doel die sterkere verbinding met elkaar.

Wil je verbinding in jouw team? Neem contact op.

< Verbinding met jezelf versterken

< Verbinding met mensen en organisaties versterken

CIMG_1402_small.jpg
bottom of page